Opiekuni

Dr Małgorzata Snarska – ekspert ds. Data Science , dr fizyki w zakresie teoretycznej fizyki statystycznej (specjalizacja: macierze losowe, wielowymiarowe wnioskowanie statystyczne i teoria prawdopodobieństwa dla dużych zbiorów danych), adiunkt w Katedrze Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i profesor wizytujący w Universite Lille IESEG School of Management Paris, ekspert Komisji Europejskiej ds. ewaluacji modeli i projektu w zakresie wspólnego rynku DG-Connect i Europejskiej Agencji ds. badań naukowych (REA).

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie modelowania ekonometrycznego i prognozowania finansowych szeregów czasowych, analizy wielkich zbiorów danych i walidacji modeli wyceny instrumentów finansowych zdobywane kolejno w Zakładzie Teorii Układów Złożonych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładzie Makroekonometrii i Ekonometrii Finansowej oraz Katedrze Rynków Finansowych.

Brała udział w tworzeniu systemów prognostycznych i High- Frequency Trading dla funduszy hedgingowych w Londynie oraz w przygotowaniu i wdrażaniu systemów prognostycznych w rozwiązaniach Business Intelligence i Financial Risk Management Comarch S.A.

W ostatnim okresie pracowała jako na stanowisku quantitative analyst UBS Evidence Lab oraz assistant vice-president w State Street Enterprise Risk Management Model Validation Group w obszarze wyceny instrumentów dłużnych, a także ekspert Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w zakresie tworzenia nowych narzędzi do oceny efektywności rynku kapitałowego.

Jest autorem modeli wyceny aktywów dłużnych dla FIZ. Współpracowała również ze Związkiem Banków Polskich w zakresie przygotowania modeli dotyczących zdolności sektora bankowego do finansowania gospodarki, oceny wpływu regulacji fiskalnych i niskich stóp procentowych na efektywność sektora bankowego i stabilność systemu finansowego.

Zainteresowania badawcze: data science, finanse ilościowe i ekonomia empiryczna, rynki ropy naftowej i surowców, kryptowaluty, makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, modele agentowe, rozkłady bogactwa i nierówności.

Prof. dr hab. Jan Czekaj – polski ekonomista, były wiceminister przekształceń własnościowych, były wiceminister finansów oraz były członek Rady Polityki Pieniężnej. W 2003 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Zawodowo związany z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, zajmował stanowiska od asystenta stażysty do profesora. Od 1998 kieruje Zakładem Rynku Kapitałowego, w 1999 objął funkcję dyrektora Centrum Badań nad Sektorem Finansowym, a w latach 2000-2020 był kierownikiem Katedry Rynku Kapitałowego.

W okresie 1994–1995 wchodził w skład Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1994 do 1996 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1995 do 1996 zasiadał w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W tym samym okresie był członkiem rady nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W latach 1995–1997 przewodniczył radzie nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego S.A.

W latach 2002–2003 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W 2003 został powołany przez Sejm do Rady Polityki Pieniężnej I kadencji w miejsce zmarłego Janusza Krzyżewskiego. W 2004 wybrano go do Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, zasiadał w niej do 2010.

Autor publikacji z zakresu nauk ekonomicznych, poświęconych funkcjonowaniu rynku kapitałowego, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz procesów transformacji gospodarki centralnie planowanej. W 2000 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com