Index Investment Challenge

Projekt INDEX Investment Challenge to inicjatywa realizowana przez KNRK INDEX we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem projektu jest organizacja największego w Polsce konkursu inwestycyjnego dla studentów w Polsce.

Konkurs ma charakter edukacyjny, pozwala w praktyce zapoznać się z mechanizmami inwestowania w różne rodzaje papierów wartościowych, popularyzuje inwestowanie giełdowe jako metodę lokowania kapitału oraz daje uczestnikom szansę do wzięcia udziału w rywalizacji o atrakcyjne nagrody. Rejestracja jest otwarta dla wszystkich polskich studentów, także, a może i przede wszystkim do tych, których kierunek studiów może nie stworzyć okazji do zapoznania się z realiami funkcjonowania giełdy.

W 2024 roku odbędzie się już VIII edycja konkursu. Ubiegłoroczna odsłona zgromadziła 3500 uczestników rywalizacji. W grę zaangażowało się kilkadziesiąt kół naukowych ze wszystkich uczelni w kraju. Na laureatów czekały nagrody finansowe i rzeczowe z łącznej puli 40.000 zł.

Zwycięzca otrzymywał 7.500 zł oraz staż na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Projekt jest niezwykle atrakcyjny także dla partnerów i sponsorów. Nawiązujemy współprace z czołowymi podmiotami w kraju, jak PKO TFI czy Dom Maklerski BOŚ. Ponadto wśród naszych partnerów znajdują się portale internetowe, blogi i inne podmioty medialne zajmujące się tematyką inwestycyjną. Nie można też zapomnieć o nieodzownej roli partnerów w postaci kół naukowych, które pomagają dotrzeć z informacją o konkursie do jak najszerszego grona. 

Zespół INDEX Investment Challenge tworzą członkowie KNRK INDEX oraz przedstawiciele Fundacji GPW. W tym roku z ramienia Koła w projekt zaangażowanych jest 10 członków, którzy podzieleni na sekcje odpowiadają za oprawę graficzną, pozyskiwanie sponsorów i partnerów a także promocję konkursu. 

Opiekun merytoryczny: Michał Sokół

Koordynator główny: Kacper Konecki

michal.sokol@knrkindex.pl

kacper.konecki@knrkindex.pl