Fundusz INDEX

Fundusz INDEX to najstarszy projekt realizowany przez członków KNRK INDEX. W ramach aktywności Funduszu INDEX członkowie wyszukują, analizują oraz dobierają spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce do portfela Funduszu za pomocą narzędzi analityki finansowej, takich jak DCF czy wycena porównawcza, które są wykorzystywane przez zarządzających prawdziwymi funduszami. Dodatkowo członkowie Funduszu dyskutują na temat bieżących wydarzeń gospodarczych mających wpływ na rynki finansowe w Polsce i na całym świecie.

Celem projektu jest zwiększanie świadomości finansowej członków oraz przedstawianie rynku finansowego w sposób łatwy do zrozumienia.

Projekt jest skierowany do ambitnych studentów zainteresowanych rynkiem finansowym, chcących pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać się w tym kierunku. Uczestnicy projektu nabierają pewności siebie w podejmowaniu decyzji finansowych oraz są bardziej świadomi otaczającego ich świata.

Fundusz INDEX powstał wraz z założeniem Koła w 1999 roku. Na chwilę obecną w projekcie jest 33 aktywnych członków. W roku akademickim 2022/23 stopa zwrotu Funduszu wyniosła 35,89%.

Koordynator: Jakub Matura

Kontakt: jakubmatura1@gmail.com